recommandation
Image

2017.12.27_ Written by Daniel Tudendahl recommendation of project på Kanten 

The winners of the contest Marie Louise Ditlev, Victor Hooge and Ida Bay Rask, have through a creative architectural concept created a habitat that was meant to be a refuge from daily busy city life – situated in the secluded part of Nepal. The scheme was approved because of the conceptual approach which is simplicity coexisting with the natural surroundings. Furthermore harnessing the local materials and keeping in mind spacial integrity. A group effort that resulted in a amazing draft and precision which is truly inspiring. Though deviating a bit from the guidelines they’ve yet managed to put in the efforts, with detailed prints and thoughts, and through their work proceeded to come out winners of the contest. I want to personally thank Marie Louise Ditlev, Victor Hooge and Ida Bay Rask for their commitment and an artistic eye for detail.

Anbefaling fra Knud Aarup Kappel _ Trejde års vejleder og Bachelor vejleder.

Som vejleder og underviser på IBBL, Institut for By, Bygning og Landskab på KADK, har jeg haft det som privilegium at lære Marie Louise Ditlev Eriksen at kende. Marie Louise var min studerende på 3. studieår, 5. semester 2016. Marie Louise er en dygtig studerende og har arbejdet solidt og engageret gennem hele 3. studieår og har hurtigt tillært sig de metoder og begreber hun gennem semestret på IBBL er blevet introduceret til. Marie Louise udviser en tydelig og vedholdende interesse for studiet og faget, der kommer til udtryk i fine analyser og projektbesvarelser. Marie Louise behersker både skitsering i hånden, digitalt og i model og er herved i stand til, selvstændigt, at nå hele vejen rundt om en given problemstilling. Marie Louise har dermed altid et omfattende procesmateriale at tale ud fra ved tegnebordsundervisning og formår at holde et opgaveforløb i god fremdrift. Det er derfor en fornøjelse at vejlede Marie Louise. Jeg giver hermed Marie Louise Ditlev Eriksen mine allerbedste anbefalinger.